Schelde vvw dendermonde Schelde vvw dendermonde Schelde vvw dendermonde Schelde vvw dendermonde

Vlag etiquette,

Vlaggentjes kleden een boot of schip mooi aan. Wist je echter dat er hier wel degelijk regels en etiquetteregels achter zitten? Sterker nog, hierover wordt zelfs in het BPR gesproken. Artikel 3.03 welteverstaan. Deze schrijft het volgende voor:
Artikel 3.03. Borden, vlaggen, en wimpels

We maken onderscheidt in verschillende vlaggen. Zo hebben we natievlaggen, geuzenvlaggen, clubvlaggen, eigenaars en bezoekersvlaggen, en zelfs beleefdheidsvlaggen. Elk heeft weer bijbehorende etiquetteregels over wanneer en waar ze ''gevoerd'' moeten worden.

De natievlag:

De natievlag, of nationale vlag, hoort op het achterschip van het schip te zitten en behoort gepaste afmetingen te hebben en mag niet in het water hangen. Dit getuigd van slechte etiquette. Een natievlag is altijd rechthoekig. Gepaste natievlaggen zijn vlaggen van landen. Hier uiteraard Nederland. Vlaggen van Europa, of zelfs Friesland, zijn eigenlijk geen gepaste natievlaggen. Het ''vreemde'' is dan weer dat de vlaggen van de koninklijke zeil, en roei verenigingen, ( KNZR, KRZM ) wel als natievlaggen gevoerd mogen worden. Andere clubs met het predikaat ''koninklijk'' mogen dit niet.

De vlaggenstok van de natievlag is recht en achterover hellend geplaatst in de as van het vaartuig. Wanneer dit niet mogelijk is het volgens de etiquetteregels gewenst de vlag iets naar stuurboord te plaatsen. Een gebogen vlaggenmast is alleen voorbehouden voor ronde, of platbodemjachten die ook een helmhout of gaffel met gebogen vorm hebben. Deze gebogen vlaggenmast moet dan op het aangehangen roer geplaatst worden.

De natievlag moet alleen gevoerd worden als men aan boord is en moet s'nachts binnen gehaald worden.

Clubvlaggen:

In de top van de mast, of wanneer dat bezwaarlijk is aan bakboord onder de zaling of in het want hoort de clubvlag te zitten indien deze gevoerd wordt. Bij motorboten zonder mast mag deze clubvlag ook op de voorsteven zitten. De clubvlag is een wimpel ( gelijkbenige driehoek ) met de hijs aan de korte zijde.

Men voert altijd een enkele clubvlag. Is men lid van meerdere clubs dan dient er, volgens de etiquette, geen 2e clubvlag onder de eerste te hangen.

De clubvlag moet dag en nacht gevoerd worden als men aan boord verblijft. 

De geus:

De geus is een rechthoekige kleine provinciale, stedelijke of persoonlijke wimpel welke op de voorsteven gevoerd dient te worden. De geus hoort een relatie te hebben met de schipper of de eigenaar van de boot. De Friese vlag bijvoorbeeld zou eigenlijk als geus gevoerd moeten worden en niet als natievlag.

De geus mag alleen overdag gevoerd worden tezamen met de natievlag.

Beleefdheidsvlag:

De beleefdheidsvlag is een kleine natievlag welke men voert als men een ander land bezoekt. Vaart men bijvoorbeeld met zijn/haar Nederlandse schip in Duitsland dan dient de beleefdheidsvlag een Duitse te zijn. De beleefdheidsvlag mag alleen gehesen worden samen met de natievlag en hoort aan stuurboord onder de zaling te hangen.

In Nederland komt het vaak voor dat er voor elke bezochte provincie een beleefdheidsvlag gevoerd wordt.

De beleefdheidsvlag mag alleen overdag gevoerd worden tezamen met de natievlag.

Eigenaars- of bezoekersvlag:

Een andere naam voor de eigenaars of bezoekersvlag is de drankvlag. Dat klinkt mij opeens al veel beter!
In de top van de mast of aan stuurboord onder de zaling, eventueel onder de beleefdheidsvlag, hoort deze vlag te hangen. De bezoekersvlag of drankvlag is een door de eigenaar zelf gemaakt vlag welke aangeeft of bezoekers danwel gewenst zijn. Zo zijn er verschillende bezoekersvlaggen te onderscheiden:

Een bezoekersvlag dient alleen overdag, wanneer de eigenaar aan boord is en het schip stil ligt, getoond te worden.

Overige vlaggen en wimpels:

Aan bakboord onder de zaling mogen overige wimpels gehesen worden. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het, uit de beroepsvaart overgewaaide, fenomeen van het voeren van reclamevlaggen. Voorbeelden hiervan zijn vlaggen van verzekeraars, tagrijn en andere leveranciers en motor en oliemerken.

Volgens het BPR, artikel 3.07 lid 1, is dit eigenlijk niet toegestaan daar deze vlaggen verward kunnen worden met andere gevoerde vlaggen.

Wanneer word welke vlag gevoerd:

- Natievlag: Overdag.
- Beleefdheidsvlag: Overdag, tezamen met de natievlag.
- Clubvlag: Dag en nacht wanneer het schip in gebruik is.
- Bezoekersvlag: Overdag, wanneer de eigenaar aan boord is.
- Geus: Overdag, tezamen met de natievlag.

Met overdag wordt bedoeld op normale dagen van 08:00 ( op zondag vanaf 09:00 ) tot zonsondergang, maar niet later dan 21:00. ( 22:00 zomertijd ) Varend mag van deze tijden worden afgeweken.

Thoms boot met vlag

Bronnen:

www.levendwateralmanak.nl
www.wikipedia.nl

Over de auteur

Dit artikel werd geschreven door Thom Vierhuizen, een op socialmedia bloggende watersporter uit Friesland (NL) welke te vinden is op onderandere zijn facebookpagina